Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/11/2020 13:26, số lượt xem: 101

Mượn em một kiếp luỵ tình
Mượn tôi một kiếp nhân sinh luỵ mình
Mượn đời một kiếp em xinh
Mượn tôi một kiếp tang tình khổ đau
Ước gì ta mãi có nhau
Ước gì ta mãi nát nhàu...
Mà thôi...
Anh cùng em,
Nhỉ,
Một đôi,
Có mà thiên hạ thôi rồi...
Chết ghen!
Thị Mầu thưở ấy là đen
Đổ thừa Thị Kính là hèn, biết chưa?
Em và anh nhở, quá thừa
Lý do, lý trấu tà lưa nhau, hè...?