Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2018 15:53, số lượt xem: 214

Hoạ mi hoa ấy thật tinh khôi,
Phải nói đẹp chơ, đẹp quá rồi.
Nắng sớm bạt ngàn bông rộ rộ,
Trời chiều hun hút trắng sôi sôi.
Sông Hồng nhuộm kín phù sa nhuộm,
Đồng bãi bôi đầy sắc trắng bôi.
Hà Nội những ngày đông chộn rộn,
Là mùa hoa trắng lại lên ngôi.

28/11/2018