Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2020 17:04, số lượt xem: 99

Rực rỡ muôn hoa đẹp tuyệt vời,
Bên này, bên ấy, khắp nơi nơi.
Thiên nhiên sau trước đều chu đáo,
Tạo hoá xưa rày vẫn chịu chơi.
Muốn bỏ phố phường trông bí bách,
Mà về rừng núi xoã tơi bời.
Không nhanh kẻo nữa già thì tiếc,
Lọm khọm ra rồi cũng dở hơi.

09/4/2020