Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2018 14:52, số lượt xem: 76

Đã mấy năm rồi đứa mỗi nơi
Hạ Long, Hà Nội nghĩ xa vời
Sáng ra lủi thủi lòng không đặng
Tối đến bần thần dạ chẳng vơi
Gối chiếc nửa giường quen nhịp thở
Chăn đơn phần chiếu bén mùi hơi
Ngưu Lang, Chức Nữ trên trời ấy
Lẽ vận vào ta suốt cả đời?

13/03/2018