Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 18:42, số lượt xem: 779

Hôm nay ông Táo chầu Giời
Tiễn ông con nhắc, ông ơi giữ mình
Từ đây lên đến Thiên đình
Giao thông chắc lắm rập rình nguy cơ.

Còn con, con thấy buồn ơ
Cầu mong mau đến cái giờ phóng sinh
Ngó quanh chẳng thấy ao sình
Chẳng hay chúng sẽ thả mình nơi nao.

Táo ơi, ông bẩm Giời cao
Khuyên người chớ ép con vào lễ nghi
Hay Giời xuống dạy cách gì
Để con đưa được ông đi lên Giời.