Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/01/2017 22:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 11/01/2017 22:31, số lượt xem: 279

(Gà vàng báo sáng)
Đinh Dậu rộn vang tiếng gáy gà
Năm châu bốn biển tỉnh mau nha
Mở toang các cửa bình minh tới
Nhốt chặt tà tâm hạnh phúc qua
Vạn vật u mê đâu đến nỗi
Loài người tài giỏi cớ sao ta
Từ nay hồi hướng về an lạc
Nhân loại coi nhau thể một nhà.