Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2020 09:21, số lượt xem: 118

Bờ tre, sân gạch, mấy hàng cau,
Đâu cảnh thần tiên, chốn nhiệm màu.
Mộc mạc vô cùng phên cửa trước,
Đơn sơ hết cỡ góc vườn sau.
Mái gianh nhớ tới thời non dại,
Vách đất thương về thưở cháo rau.
Cổng tỉnh nơi này nghe cũng ổn,
Miền quê xưa nhỉ, khác gì nhau?

17/5/2020