Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/08/2018 10:32, số lượt xem: 347

Sức khoẻ định kỳ khám sáng nay,
Năm mươi rồi nhỉ, yếu từng ngày.
Rượu nhiều gan mỡ, thôi rồi, chết!
Chơi lắm người hao, bỏ mẹ, gay?
Vẫn biết say sưa, đời dẹo dẹo,
Nhưng còn ham hố, sống bay bay.
Cuộc đời thây kệ vui cho thoả,
Ai bảo phiêu bồng sẽ chết ngay?

30/8/2018