Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/12/2021 14:19, số lượt xem: 54

Đận ấy chiều vàng mây trắng bay
Giời hanh khô nẻ tấm thân gầy
Đôi vợ chồng già nghe họ bảo
Vạn Yên cam chín trĩu trên cây.

Bèn rủ nhau cùng tay chống gậy
Lần mò theo lối huyện Vân Đồn
Sang tận vườn cam xem cam chín
Trên những cành cam đẹp hớp hồn.

Và rồi đến cạnh một cây cam
Chồng đứng vợ ngồi trên tảng đá
Chụp ảnh đăng phây coi như đã
Kể xong cái chuyện đi vườn cam.

06/12/2021