Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/01/2020 16:09, số lượt xem: 164

Kìa bụi thanh long trái trái đầy,
Căng tròn chín mọng đỏ hây hây.
Như treo bong bóng mê mê mẩn,
Giống buộc đèn mầu ngất ngất ngây.
Chắc bón kỳ công mà được vậy,
Ắt chăm tốn sức mới nên vầy.
Trên phây nhìn mãi nhìn không chán,
Chẳng uổng công ai chụp ảnh nầy.

06/01/2020