Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2020 10:01, số lượt xem: 149

Cũng chẳng kiêu kỳ, đỏng đảnh chi,
Nhìn xem, hoa giấy, rất nhu mì.
Mọc bờ cây cảnh nhiều anh chịu,
Trồng chậu loài hoa mấy kẻ bì.
Chăm tốt không ưa, hoa xíu xíu,
Đất cằn lại chịu, nở tì tì.
Như em quen khổ rồi em nhỉ,
Nên chẳng kiêu kỳ, đỏng đảnh chi.

17/5/2020