Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/12/2018 20:19, số lượt xem: 214

Hoạ vận bài ni cũng oái oăm,
Đặt câu chi hẹ với từ quăm?
Định gieo vài chữ e rằng khó,
Muốn kết đôi câu ngó cũng khoăm.
Vắt óc thành bài không chỉ tháng,
Vò đầu ra nghĩa có mà năm.
Đành thôi viết cuội như này khỏi,
Mang tiếng bất tài đứng ngậm tăm.

(Hoạ vận thơ thầy giáo Tống Trần Lữ)
10/12/2018