Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2021 09:24, số lượt xem: 198

Liếp liếp xanh tươi, mướt mát hè,
Bạn tui ngong cũng được à he.
Trai làng cuốc đất, thường là thế,
Gái phố trồng rau, hiếm đó nghe?
Bó cải say sưa, ngon quá nhể,
Nhặt mùi tỷ mẩn, sạch chưa nè?
Hai người, nỏ biết ai là bạn,
Đã mấy năm qua, chẳng gặp, hè?

Trêu một bạn khác đăng ảnh vườn rau, 2 người đang nhặt, bó rau ở sân