Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2018 15:50, số lượt xem: 414

Hỏi chùm mây trắng phía trời xa
Rằng bạn tôi nay có ở nhà
Rỗi rãi chơi bời con với cháu
Tưng bừng nhậu nhẹt bạn cùng ta
Thảnh thơi cuộc sống nên còn trẻ
Vất vả mưu sinh bởi thế già
Lúc nhỏ thường hay lên mụn nhọt
Nay còn để lại sẹo không ta?

22/02/2018