Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/02/2019 16:15, số lượt xem: 45

Hết Tết con đi nhà trống hoác,
Mẹ già tựa cửa, khóc gì đâu.
Năm canh quạnh quẽ trùng kêu thảm,
Sáu khắc đìu hiu nhạn gọi sầu.

11/02/2019