Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 19:09, số lượt xem: 193

Một vuông chật chội giấc trưa
Mơ em-ảo ảnh đánh lừa tôi thôi

Thời gian, dòng mải miết trôi
Khởi từ bến nhớ, quá rồi bến yêu

Mười hai bến nước cũng nhiều
Bên em chưa nổi một chiều. Lại đi

Chữ yêu trong chứa những gì
Dễ dàng hoá đá trơ lỳ ngàn năm?

Trần gian cõi tạm bao lăm
Hẹn em cõi mộng hầu chăm bẵm người.