Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 11/06/2017 19:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 11/06/2017 22:00, số lượt xem: 763

Kể nốt bạn nghe chuyện thuốc lào
Rít kêu, phê ngất, đã ôi chao
Thuốc lào cũng phải, ngon ngon nạ
Đóm hút đương nhiên, đượm đượm vào
Đặt điếu lệch mồm, nhấp nhấp hấy
Dang chân vững chút, rít rít nào
Chơm ngụm chè xenh, xong tựa cột
Mới đến mũi mồm nhả khói nao.
Mới đến mũi mồm nhả khói nao
Lâng lâng, nhẹ bỗng, sướng ôi chao
Một vòng khói quyện sâu trong phổi
Mấy phút hồn quay tận cõi nào
Sướng muốn ngất luôn mà nỏ phải
Phê toan chết mất chẳng làm sao
Toàn thân bủn rủn ngồi yên đó
Hưởng thụ cơn say hút thuốc lào.