Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/06/2018 16:45, số lượt xem: 214

Trống dong cờ mở đã làm sao,
Chẳng nhẽ âm thầm lặng lẽ trao?
Nguyên khí toàn dân mong với mỏi,
Hiền tài khắp nước khát cùng khao.
Nhìn ra thây kệ người ta biển,
Ngó lại thôi đành bọn họ ao.
Mũ áo cân đai ban lén lút,
Hèn chi thiên hạ cứ xôn xao.

10/4/2018
Năm 2018 không tổ chức lễ phong giáo sư, phó giáo sư.