Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2018 15:50, số lượt xem: 145

Đội Hàn, đội Nhật nỏ bênh ai,
Tranh giải nhất nhì xứng cả hai.
Nhưng Nhật xem ra còn kém tí,
Còn Hàn có lẽ lại hơn đai.
Ngang tài còn cửa chờ may mắn,
Thua trí đành cam chịu rớt đài.
Thận trọng không xong Hàn đổi hướng
Dâng lên hiệp phụ Nhật thua dài.

1/9/2018