Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 30/09/2018 20:31, số lượt xem: 305

Cò muôn năm cũ vẫn gầy
Mẹ muôn năm vẫn dáng vầy, liêu xiêu.

Cha muôn năm rượu sớm, chiều
Ngật ngà ngật ngưỡng vịnh Kiều, rồi khen.

Trong làng mấy gã vẫn hèn
Ngoài đồng mấy ả tối đen chưa về.

Trở mùa cỏ úa bờ đê
Trở mình chạm kẻ nằm kề ẩm ương.

Thở dài thườn thượt rồi thương
Gió này nồi rượu dễ thường hỏng men...

30/92018