Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/01/2018 20:14, số lượt xem: 201

Hôm nay có phải bởi nhiệm màu
Bác cháu ông con mới gặp nhau
Hà Tĩnh họ Đinh lòng vẫn nhắc
Quảng Ninh tình nghĩa dạ luôn trau
Gia phong nếp cũ luôn ghi nhớ
Đạo đức nền xưa mãi thuộc làu
Sống ở trên đời cần chỉ vậy
Có đâu cứ phải chuyện sang giàu.

Có đâu cứ phải chuyện sang giàu
Bác cháu ông con lại gặp nhau
Cách trở tầng mây lòng chộn rộn
Chập chờn cánh nhạn dạ thương đau
Một trời quê cũ bao tê tái
Mấy núi tình xưa bấy nhĩ nhàu
Giá được cùng nhau vù một chuyến
Hàn huyên chốn cũ ở sau bàu.

16/01/2018