Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/11/2017 22:57, số lượt xem: 227

Cái ngày em đi lấy chồng
Tiễn em ra đến bờ sông thì dừng
Em nhìn tôi mắt rưng rưng
Tôi nhìn em, hỏi tôi mừng được sao?

Mẹ em thách cưới rất cao
Mẹ tôi rầu rĩ lo nào được đây
Bố tôi gọn lỏn: con hầy
Bỏ đi, bố cưới cho mầy, thiếu chi.

Thiếu thì chẳng thiếu mô nì
Nhưng yêu nỏ giống nhi là mớ rau
Mất em là tôi rất đau
Tôi hay đứng ở nhà sau khóc thầm.

Mấy hôm trời cứ mưa dầm
Bữa hôm đám cưới càng đâm buồn nà
Mẹ tôi thì nói: thôi nha
Cha tôi thì nói: ơ bà này hay
Tôi thì nhìn gió lắt lay
Lại nhìn con sáo đang bay lạc bầy.

01/11/2017