Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/05/2020 13:58, số lượt xem: 137

Xếp đầy từ gốc khác chi sung,
Thật lắm loài cây trái lạ lùng.
Cân hết thì thua cân chả hết,
Đếm sơ cũng chịu đếm sao cùng.
Xưa quê trái chỉ màu vàng đất,
Giờ mạng quả còn giống đỏ hung.
Ăn đã thơm ngon còn thấy bảo,
Dùng làm thuốc nữa quý vô cùng.

29/5/2020