Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2019 21:01, số lượt xem: 151

Dẫu mẹ vắng nhà ba bố con
Vẫn sắm hoa tươi cắm ở bàn
Ăn uống thì thôi thanh đạm tí
Nhưng riêng “phong cách” phải đàng hoàng.

Cửa nhà sạch sẽ con lớn dọn
Trà mạn đậm đà con bé pha
Ung dung nâng chén bố nhấm nháp
Vừa thưởng vị trà vừa ngắm hoa.

Hạnh phúc giản đơn như vậy đó
Cần gì to tát phải không ai
Ngoài kia cuộc sống xô bồ kệ
Ai mải giàu sang cũng kệ ai.

13/4/2019