Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2017 16:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 01/11/2017 19:40, số lượt xem: 246

Bữa nay hội nghị thường niên
Nhà thơ nước Việt mọi miền về đây
Tú Anh là đứa mô hầy
Cả gan in cả quyển dầy, nghe kinh(*)
Tưởng hay, hoá chỉ bình bình
Ba chuyện cân nít, quê mình, tình duyên
Tả nhăng, tả cuội, huyên thuyên
Ba trăm trang chẵn, quyển hai trăm bài
Cũng năm trăm cuốn như ai
Có bài ngắn, có bài dài mấy trang
Này Tú Anh, chớ có ngang
Thơ đâu cứ chuyện xuống hàng thành thơ
Từ nay chớ có lơ mơ
Lo làm ăn, vợ con nhờ, nghe không
Hội thơ nước Việt chúng ông
Mày còn viết nữa, chẳng đồng tình nha
Viết rứa mà gọi thơ à
Nền thơ nước Việt, xem ra, toi rồi
Dạ, dạ, con đây xin thôi
Từ nay chẳng dám rỗi ngồi mần thơ
Để cho thơ Việt từ giờ
Bớt đi một kẻ ngẩn ngơ, tầm phào
Để cho thơ Việt, xem nào
Bớt đi một kẻ tào lao, đúng rồi!

01/11/2017

(*) Tập thơ Tự sự của Đinh Tú Anh, NXB Hội Nhà văn, tháng 10/2017.