Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/08/2017 17:23, số lượt xem: 217

Hôm qua vợ dặn, anh này:
Nay anh phải nhớ việc ngày mai nghe.
Mồng tơi thì nấu với me,
Tám thơm vừa nước, cá mè kho tương...
Tháng này, ngày ấy anh nhường
Ba trò bếp núc em thường bỏ bê.
Phải chăng, vợ đã gớm ghê,
Chiều về việc ấy, thì mê nỗi gì?
Vợ cười, tôi chẳng hiểu chi...
Thôi đành chiều vợ không thì… điếc tai!

Thơ vui, các chữ cái đầu câu kết thành dòng: hôm nay mồng tám tháng ba phải chiều vợ thôi.