Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2018 15:19, số lượt xem: 192

Ba năm tròn trịa với nơi này,
Công việc lúc nhàn, cũng lúc gay.
Nghĩa nặng Đại Dương hình đã thắm,
Tình thâm bạn hữu tưởng đang say.
Chia tay khó tránh trong lòng luyến,
Tạm biệt nào ngăn khoé mắt cay.
Chén rượu ngang mày cung kính chúc:
Đại Dương hết thảy mọi điều may!

(18/9/2015-31/8/2018)
Nghi Sơn, Thanh Hoá
31/8/2018