Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/12/2019 19:13, số lượt xem: 162

Trèo đèo lội suối sá gì đâu,
Tổ quốc lâm nguy quyết giãi dầu.
Dựng đứng thang tre, xuyên núi thẳm,
Cày ngang đạn pháo, vượt rừng sâu.
Trường Sơn muôn thưở lời non nước,
Đất mẹ ngàn năm tiếng ạ ầu.
Dĩ vãng lùi xa hàng thập kỷ,
Vết thương lành hẳn chắc còn lâu?

22/12/2019
Đề một bức ảnh trên mạng: bộ đội đang vượt núi bằng thang tre.