Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/01/2018 10:27, số lượt xem: 347

Chợ tru nỏ chộ bán tru mô
Từ trước tới nay thật chớ mồ
Gui chạ, ngài đô-ông cừ lố nhố
Gớm gang, nón tệ cứ lô nhô
Trong chen bẹp rọt chưa ra được
Ngoài lấn bầm vai vẫn cố vô
Cân nít, kẻ tra, kè nậy nựa
Chợ tru cò bỏ được mô mồ.

Chợ tru cò bỏ được mô mồ
Gui chạ rành ngài ở lộ mô
Kẻ đứng ngài ngồi cừ lộn xộn
Enh mua ả bán cứ lô nhô
Cân ga cắp nách o vừa đến
Nại chuối xách tay bác mới vô
Inh ỏi tò he cân nít thổi
Tranh màu hoa giấy chộ chưa mồ.

Tranh màu hoa giấy chộ chưa mồ
Đạ chộ thì rồi, cố lách vô
Ăn Tết khung tranh mô Tết nạ
Đón xuân nỏ pháo thấy xuân mô
Tò he cân nít tha hồ thổi
Bénh đúc kẻ tra thoải mái ngồi
Nói thật chợ tru là rứa nạ
Khung đi khung biết chợ tru mô.

18/01/2018