Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2019 21:10, số lượt xem: 218

Phải nói cổ nhân nói chẳng sai,
Rằng ai đã đẹp đẹp lâu dài.
Năm mươi có lẻ mà chưa lão,
Sáu chục gần sang vẫn mảnh mai.
Trong ảnh xinh tươi gần giống cốm,
Ngoài đời e ấp lẽ như nai.
Chị tôi làm nát bao hồn mộng,
Của những chàng trai lẫn lão trai.

23/12/2019