Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/05/2020 20:08, số lượt xem: 134

Mặt trời tự biển mọc lên chăng,
Không phải, thì ra gái trẻ măng.
Chẳng một dịu dàng như tiên cá,
Mà hai duyên dáng tựa vầng trăng.
Mặc vàng còn ngỡ hay là Nguyệt,
Vận đỏ cho nên chẳng đoán Hằng.
Đẹp quá, trời ơi, sao đẹp quá,
Chị em nhà ấy đẹp này chăng?

26/5/2020
Tặng hai chị em một người bạn vận bộ đồ đỏ đi biển