Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/02/2021 12:55, số lượt xem: 166

Năm cũ qua rồi, Tết chửa qua,
Mai vàng đương độ, nở đầy hoa.
Tưng bừng hết cỡ, con kêu: Uấy,
Rạng rỡ vô biên, khách thốt: Oà!
Hậu bối công thành, tất hẳn vậy,
Tân niên danh toại, chẳng hề ngoa.
Chậu mai sau Tết như ri ắt,
Gia chủ một năm lộc đẫy nhà!

Vịnh chậu mai sau Tết của một người bạn đăng lên phây.
Mồng bảy tháng Giêng năm Canh Sửu
(Tức 18/02/2021)