Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2020 13:00, số lượt xem: 137

Chơi phây kể cũng lắm trò hay,
Nhưng nhớ đừng chơi suốt cả ngày.
Gạt lắm tốn công, đôi mắt mỏi,
Rê nhiều mất việc, cái đầu quay.
Cà phê chẳng phải mà gây nghiện,
Ma tuý nào đâu lại khiển say.
Cai hẳn thì không nhưng cũng phải,
Đừng đam mê quá cái phây này!

25/4/2020