Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2018 11:16, số lượt xem: 279

Bảy mươi bốn tuổi hãy còn xuân,
Gặp dịp hay hay thấy vẫn quần.
Tóc bạc, đâu màng, xung giống lính,
Răng mòn, nào kể, khoẻ như quân.
Thích thì thể dục vài ba tiếng,
Kết lại đong đưa bảy tám tuần.
Muốn được như anh mà chẳng được,
Thường thì trên bảo dưới không tuân.

8/9/2018