Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2018 10:43, số lượt xem: 470

(Thân tặng bạn H.)
Bạn mình xưa cũ bé con con
Mà ảnh dừ tề, béo béo tròn
Kinh tế nghe đâu rành khá hả?
Chồng con thấy bảo cũng đều ngon?
Bao nhiêu năm nhỉ chưa hề gặp
Một thoáng trên phây đủ thấy giòn
Chúc bạn luôn này tươi đẹp mãi
Gái già tui ngỡ gái còn son.

13/01/2018