14.00
Đăng ngày 01/01/2020 10:27, số lượt xem: 170

1. Chúc quý ông:

Hai không rồi lại lại hai không,
Năm mới hai không chúc quý ông:
Ấm áp tình chồng ân ái thoả,
Dạt dào nghĩa vợ gối chăn nồng.
Cháu con thành đạt, dời non Tản,
Gia đạo thuận hoà, tát bể Đông.
Chí vững tâm bền trong mọi việc,
Không gì không thể. Chúc thành công!

2. Chúc quý bà:

Năm mới hai không chúc quý bà:
Xinh tươi như mộng đẹp như hoa.
Chồng yêu quanh quẩn dâng nhiều bạc,
Rể quý xun xoe tặng lắm quà.
Cuộc sống thung dung luôn cứ trẻ,
Tâm hồn thư thái mãi không già.
Ra đường bao kẻ trầm trồ thốt:
Cô ấy, ô kìa, đẹp quá ta!

01/01/2020
Khai bút đầu năm