Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2020 10:26, số lượt xem: 148

Chúc mừng hội ngộ mấy nàng nha,
Thoải mái chơi đi kẻo nữa già.
Chống gậy tay run e ngại nhỉ,
Gọi phôn tai ngãng ắt phiền ha.
Còn bè còn bạn còn bay nhảy,
Vẫn đẹp vẫn xinh vẫn hát ca.
Ngoảnh lại, quay đi xuân sẽ hết,
Sẽ già tựa cửa ngóng nhìn ra!

24/5/2020