Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2020 20:03, số lượt xem: 172

Hỉ hỉ, hì hì, mụ mới ông,
Đều là sành sứ, cớ sao không.
Trần gian bàn tán trò nhân ngãi,
Kim cổ xôn xao chuyện vợ chồng.
Bụi chuối hôm nao thay nguyện thắm,
Cháo hành bữa nọ kết duyên nồng.
Chí Phèo, thị Nở hai người đặng,
Mãi mãi bên nhau, kết vợ, chồng!

01/6/2020