Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2019 21:40, số lượt xem: 343

Ước chi có được cạo khoai đao,
Nhi bác Trần Linh mới vửa đào.
Mài bột, nấu chè, ngon phải biết,
Loọc khoai, chấm mật, khoái làm sao?
Xưa nhiều cả nhả khung mong mỏi,
Giừ nỏ chút điu lại ước ao.
Bác để dành em vài cổ nhé,
Tự dưng sèm nạ, cổ khoai đao.

08/01/2018
Cổ khoai đao: củ dong đao.
(Hoạ thơ bác Trần Linh)