Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2017 11:03, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 08/09/2017 20:00, số lượt xem: 956

Cất rớ ngày xưa kể cũng hay
Trẻ con, cân gấy lại càng say
Mồm nhai trệu trạo mi như nó
Miệng nhổ phù phù họ giống bay
Hết gạo, em kêu xin nắm chị
Nhiều tôm, chị nhủ tiếp nha mày
Trượt chân có bữa bên bờ rọng
Toi rá tôm moi tiếc đến nay.

Toi rá tôm moi tiếc đến nay
Mần răng bữa đấy lắm nha mày
Gần khuya mây sạm hơi mưa tý
Tảng sáng sương mù chút gió lay
Như kiểu mát trời tôm cá dạo
Hay là phởn chí thuỷ sinh say
Mà vừa thả rớ tôm bu đến
Cứ cất liên hồi mỏi cả tay.

Cứ cất liên hồi mỏi cả tay
Được nhiều sướng quá lại càng say
Chân đi thoăn thoắt theo bờ nọ
Rớ thả tù ti dọc chỗ này
Cứ tưởng thạo rồi không bổ chị
Nào ngờ trơn quá trượt nha mày
Vừa lưng một rá tôm tươi rói
Văng ụp ra kia nghĩ cũng cay.

Chú thích: Tiếng địa phương Hà Tĩnh: cất rớ: cất vó tép; cân gấy: con gái; mi: mày; bay: mày, chúng mày; nhủ: bảo; rọng: ruộng; tôm moi: tép; mần răng: làm sao; bổ: ngã; vừa lưng: gần đầy.