Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/11/2019 22:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 11/04/2020 15:34, số lượt xem: 295

Cảm mạo vợ đun nước lá xông,
Cảm ơn vợ nhé vợ thương chồng.
Xe duyên một kiếp tình luôn mặn,
Kết tóc trăm năm nghĩa mãi nồng.
Vẫn hiểu chuyện này công một nén,
Nào so việc ấy của bao đồng.
Thế gian vẫn bảo con chăm bố,
Chẳng thể nào bì mụ với ông.

23/11/2019