Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2018 15:15, số lượt xem: 135

Sáng dậy, thói quen, lại vẫn trà,
Trà này em vợ gửi cho nha.
Thương anh nghĩa nặng, ti cho có,
Quý chị tình thâm, chút gọi là.
Đượm nước lâu lâu châm, thưởng thức,
Thơm hương thoảng thoảng rót, nhâm nha.
Tân Cương, phải nói anh này nhất,
Nát bã mà đâu, vẫn đậm đà.

17/11/2018