Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2017 16:46, số lượt xem: 213

(Thân tặng bạn Đinh Phương)

Cảm ơn bạn cũ biếu cà phê
Từ tận Tây Nguyên bạn gửi về
Tôi phục, doanh nhân lừng phố núi
Bạn mê, thơ phú gợi hồn quê
Thơ tôi thắm đượm tình làng, hí!
Quà bạn thơm lừng nghĩa xóm, hề!
Vui thật là vui xa tít tắp
Bạn bè vẫn nhớ đến nhau tề.

21/11/2017