Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/06/2021 20:36, số lượt xem: 136

Vì ở trên phây mỗi trấy thơm,
Muốn xem trấy nữa, ả, còn hơm?
Nhìn kia không nghĩ không nên mó,
Thấy vậy chẳng đành chẳng thể “xơm”?
Đã đẹp nân nân tương tự nặn,
Lại to mòng mọng kiểu như bơm.
Bán không ả nạ, mua hai trấy,
Cũng nỏ ăn mô, để hửi, “xơm”!

Đề bức ảnh một bạn nữ đăng phây khoe trái thơm rất đẹp.