Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/08/2017 19:13, số lượt xem: 213

Thương người uống rượu một mình
Cho ta uống với, nhắm hình trăng suông.

Chùa xa ngân lạnh tiếng chuông
Cuộc đời ai dễ tròn, vuông suốt đời.

Ta đi khắp bể cùng trời
Tìm người chân thật gói lời thương trao.

Trăm năm chớp mắt là bao
Duyên kia, phận nọ ai nào đã hay...

Người say, ta cũng cùng say
Sương đêm ướt đẫm đời này phong sương.