Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2018 09:08, số lượt xem: 318

Lạnh lẽo mưa giăng mấy bữa liền
Mái hiên thánh thót giọt triền miên
Ngoái cổ nhòm vào dăm nhái bén
Tựa cửa trông ra một mẹ hiền
Chồm hổm góc nhà ông cóc cụ
Lắc lư trước dậu quả đào tiên
Đã lâu con cháu không lai vãng
Chúng bận làm ăn, mải kiếm tiền.

02/03/2018