Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2017 15:06, số lượt xem: 328

Cô-ộc trện thì thôi, khỏi nói nà
Mùa đông đốt sưởi sướng gui cha
Lửa bền, mun trắng, ấm lâu nạ
Củi đượm, than hồng, khói ít nha
Nỏ phải phơi khô, khô ro-ong ạ
Không cần chẻ nhỏ, nhỏ điu mà
Ngày xưa nông nổi rành đào cô-ộc
Huỷ hoại thiên nhiên, cũng thật là...

01/12/2017
Chú thích: Cô-ộc trện-gốc cây thanh hao; khỏi nói nà-không cần phải nói thêm; sướng gui cha-rất sướng; mun trắng-tro trắng; ấm lâu nạ-ấm lâu; khói ít nha-kh ói ít; khô ro-ong- rất khô; nhỏ điu-rất nhỏ.