Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/06/2018 22:34, số lượt xem: 242

Sừng sững bồ đề-chiếc lọng cây,
Đền Gôi xanh mát tháng năm vầy.
Rễ trùm miếu cổ linh thiêng ấy,
Tán phủ đền xưa cổ kính nầy.
Xào xạc chẳng riêng lời nhật nguyệt,
Trầm ngâm đâu chỉ chuyện trời mây.
Trăm nghìn lá biếc hình tim đủ,
Xao xuyến lòng ai đã đến đây.

25/6/2018
Chú thích: Cây bồ đề thế lọng che-Cây cao nhất đứng ngay sau đền, có bộ rễ tuyệt đẹp, phủ trùm lên toàn bộ miếu cổ sau đền.