Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2018 07:11, số lượt xem: 219

Muôn thưở lưu danh tình bằng hữu

Ngàn đời truyền tụng nghĩa đồng môn