Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/04/2020 09:53, số lượt xem: 296

Đang cái thời cô-vít
Mấy ai ra khỏi nhà?
Nhưng mà bạn tôi ấy
Rủ vợ, vẫn la cà.

Còn lớn giọng thắc mắc
Quán lớn mà không ai?
Chẳng nhẽ bạn không biết
Như thế là sai sai?

A dua mấy bạn nữa
Cũng khoe ảnh: đây nài!
Ngồi cà phê đông nghịt
Khen các bạn, cũng tài!

Nhìn bốn phương thế giới
Cô-vít chừa một ai?
Thôi ngay các bạn nhé
Về cửa đóng then cài.

Về cà phê mạng ảo
Chém gió cho an toàn
Vợ định đòi ra cửa
Bảo: thôi nào, hãy ngoan!

Nếu bảo mà không được
Tẩn cho trận nhừ đòn
Dạy vợ nên nghiêm khắc
Từ những chuyện cỏn con…hi..hi…

26/4/2020